Aile Hukuku

Küçük & Küçük Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından aile hukuku kapsamında, bu alanın özel koşullarına vakıf uzman avukatlar aracılığı ile temelde aile birliğinin sonlandırılmasına yönelik olarak çekişmeli ve anlaşmalı boşanma süreçlerinde yasal danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu kapsamda nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davalarda müvekkillerin temsili, evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması ile bu konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi, anlaşmalı boşanmaya ilişkin protokollerin hazırlanması, boşanma davalarında nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat talepleri, eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi konusunda yasal takip süreçler titizlikle tamamlanmaktadır.

Aile hukukun diğer alanlarına yönelik olarak ise mirasın yazılması ve saklanması, miras tenkis ve tasfiyesinin yapılması, soy bağının kurulması, nesebin reddi ile aile konutuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü sağlanmaktadır.