Ceza Hukuku

Küçük & Küçük Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, deneyimli kadrosuyla, Anayasa ve mevzuatlar çerçevesinde ceza hukukunun her alanında soruşturma ve kovuşturma evresi ile cezaevi sürecinde müvekkillerine muhtelif konularda hizmet vermektedir.

Bu kapsamda özellikle göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti bağlamında insanlığa karşı suçlar, hayata ve vücut dokunulmazlığına karşı suçlar (kasten adam öldürme ve yaralama), cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve cinsel taciz), hürriyete karşı suçlar (tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, haberleşmenin engellenmesi), şerefe karşı suçlar (hakaret), özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, malvarlığına karşı suçlar (hırsızlık, yağma, mala zarar verme, dolandırıcılık), kamunun sağlığına karşı suçlar (uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak), kamu güvenine karşı suçlar (parada, resmi ve özel belgede sahtecilik), genel ahlaka karşı suçlar (fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlanması), aile düzenine karşı suçlar (kötü muamele, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması), ekonomi – sanayi ve ticaret ilişkin suçlar (ihaleye fesat karıştırma, tefecilik), bilişim alanında suçlar, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar (zimmet, irtikâp, rüşvet, görevi kötüye kullanma) şeklinde sıralanabilecek ve fakat bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde yaşanabilecek ihtilaflara yönelik önleyici ve dava sonrası hukuk hizmeti sağlanmaktadır.