Gayrimenkul Hukuku

Küçük & Küçük Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, genç ve dinamik kadrosu ile yerli ve yabancı müvekkillerine, gayrimenkullerin alım satımı, finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ve kira sözleşmeleri de dâhil olmak üzere gayrimenkul ile ilgili tüm sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, gayrimenkul mülkiyetinden ve kira ilişkisinden kaynaklanan hukuki ihtilafların takip edilmesi, özelleştirme ve kamulaştırma, orta ve büyük ölçekli gayrimenkul geliştirme projeleri,  yetkili mercilere yapılacak başvurular ile izinlerin alınmasının müvekkil adına takibi dâhil olmak üzere müvekkilin ihtiyaç duyabileceği çeşitli konularda hukuki hizmet verilmektedir.