İcra ve İflas Hukuku

Küçük & Küçük Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, alacak ve borç ilişkisinin ticari hayattaki önemi ile nakit ihtiyacının karşılanması kapsamında, icra ve iflas hukuku alanında hız ve hukuki güvenliği merkeze alan bir yapılanma kurmuştur. Alacak tahsili, bir işin yapılması veya yapılmamasına yönelik olarak icra hukuku işlemleri kapsamında gerek alacaklılar gerekse borçlulara yasal danışmanlık ve vekillik hizmetleri verilmektedir.

Alacağın tahsili kapsamında borçluların gerçek mal varlığının araştırılması ile borçlunun mal varlığını azaltıcı işlemlerinin iptali, borçlunun borç ödeme kapasitesinin tespiti ile raporlanması, ihtiyati tedbir kararlarının uygulanması, fiili haciz ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gemi, uçak ve gayrimenkul gibi özel düzenlemelere tabi mallara ilişkin icra işlemlerinin takibi hizmetleri yürütülmektedir.

İflas hukuku konusunda ise başta iflas erteleme ve iflas kararlarının alınması olmak üzere kayyumlar ile ilişkilerin yürütülmesi, tasfiye planlarının hazırlanması ile alacak kayıtlarının yapılması ve takibi işlemleri vekil sıfatıyla olarak büromuz tarafından bilfiil yürütmektedir.