İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Küçük & Küçük Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun en önemli uzmanlık alanlarından biri, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’dur.

Hukuk Büromuz, iş hukuku alanında, işveren vekili olarak çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere önleyici ve düzenleyici hizmetler (özellikle standart ya da kişiye özel iş sözleşmelerinin hazırlanması ile fikri mülkiyet ve haksız rekabet şartlarının mevzuata uygun biçimde yapılandırılması, personel özlük dosyalarının oluşturulması için gerekli standartların oluşturulması, iş hukukuna uygun standart belge ve uygulama oluşturulması, mevzuat değişiklikleri çerçevesinde uyumlaştırma süreçlerinin takibi) sunarken, işçi vekili olarak gerçek kişilere işçi – işveren ilişkisine dair her aşamada muhtelif konularda (özellikle işe giriş, işten ayrılma, işe iade talebi, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ve diğer ücretler, iş kazası, performans, işe devamsızlık, hamilelik – doğum süreci ve analık hali, süt izni, toplu işçi çıkarma, prim ödeme gün sayısına bağlı kıdem tazminatı, askerlik ve evlilik hali, ücretin ödenmemesi, ücret kesme cezası, ulusal bayram ve tatil günlerinde çalışma, yıllık izin, sigorta primleri, sendika üyeliği, iş sağlığı ve güvenliği) hukuki destek sağlamaktadır.

Taraflar arasında yaşanan uyuşmazlıkların mahkemeler önünde çözümlenmesi aşamasında ise, işveren ve işçi haklarına ilişkin davaların takibi, iş kazalarına yönelik maddi/manevi tazminat davaları ile SGK rücu ve ceza davalarının yürütülmesi, haksız rekabetin tespiti ile önlenmesine yönelik davaların takibi sunulan hizmetler arasındadır.

Büromuz dâhilinde SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan denetimler neticesinde ortaya çıkabilecek ihtilafların takibi konusunda da yasal vekillik hizmeti sunulmaktadır.