Kat Mülkiyeti Hukuku

Küçük & Küçük Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından site yönetimlerine 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Bu kapsamda yönetim planlarının oluşturulması, standart uyarı yazılarının hazırlanması, kapıcı ve yöneticilere ilişkin özel iş hukuku kurallarının uygulanması, yönetimin sorumluklarının belirlenmesi ile kat mülkiyetine ilişkin her türlü uygulamanın standartlaştırılması, kat malikleri kurulunun mevzuata uygun şekilde toplanması ve karar alması, site yönetim ve blok yönetimlerinin oluşturulması ile aralarındaki ilişkilerin tanzimi, personel eğitimleri kapsamında verilen danışmanlık hizmetleri yanında, uyuşmazlıkların doğumundan itibaren ise ortak gider borçlarının tahsili, ortak alanlara müdahalenin önlenmesi, yönetimin 3. kişilerle yaptığı sözleşmelerin icrasının sağlanması, vergi uyuşmazlıklarının çözümü konularında yasal takip süreçleri titizlikle takip edilmektedir.