Sigorta Hukuku

Küçük & Küçük Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, sigorta hukukunun tüm alanlarında yerli ve yabancı gerçek/tüzel kişi müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Bu kapsamda sigorta poliçelerinin hazırlanmasında danışmanlık desteği verilmesi, rizikonun gerçekleşmesi ile sigorta şirketi ile zararın ve meblağın karşılanması için yaşanan uyuşmazlıklarda dava, icra ve danışmanlık desteğinin verilmesi, sigortalı ve sigorta ettiren ile sigortacı arasında prim borçları konusunda dava, icra ve danışmanlık desteğinin verilmesi, zarar sigortalarında meydana gelen zararın tespiti için tespit davası açılması konusunda desteğin verilmesi, meblağ sigortalarında rizikonun gerçekleştiğinin tespiti için tespit davası açılması konusunda desteğin verilmesi, sigorta şirketi ile yaşanan uyuşmazlarda müvekkilin hakkını en iyi savunacak yolların hangisi olduğu tespiti yapılması, Sigorta Tahkim Komisyonu’nun hızlı işleyen uyuşmazlık çözüm merkezi olması nedeniyle, sigorta şirketleri ile yaşanan uyuşmazlıklarda somut olaya göre Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılması ile sigorta şirketleri ile yaşanan uyuşmazlıklar için ilgili Asliye Ticaret Mahkemeleri nezdinde sigorta davalarının açılması, takibi ve sonuçlandırılması olarak özetlenebilecek hizmetler sunulmaktadır.