6 Soruda Aracınızda Oluşan Değer Kaybının Talebi ve Tahsili

kaza-deger-kaybi-hesaplamasi

1. Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı, kaza sebebiyle onarım gören araçların ikinci el piyasa değerlerinde meydana gelen maddi kaybı ifade eder. Kazanın ardından tamir edilen aracın onarımı eksiksiz ve kusursuz yapılmış olsa dahi, aracın satış fiyatı, kaza öncesi belirlenen satış fiyatından her halükarda daha düşük olacaktır. Söz konusu bu fark, karşımıza değer kaybı olarak çıkmaktadır.

2. Araç Değer Kaybını Talep Hakkı Kime Aittir?

Trafik kazasının oluşumunda kusuru bulunmayan araç sahibi, aracında meydana gelen hasarın tespiti ile oluşan değer kaybını talep edebilir.

3. Araç Değer Kaybı Kimden Talep Edilebilir?

Araç değer kaybını, öncelikle trafik kazasına karışan kusurlu araç sahibi bu aracın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta (Trafik Sigortası) poliçesini düzenleyen sigorta şirketi, araç işleteni, aracı kullanan kişi müştereken ve müteselsilen ödemekle yükümlüdürler. Bu yanıyla, burada sayılan sorumlulardan birine ya da aynı anda tamamına başvurularak araç değer kaybının tahsili talep edilebilir.

Burada belirtmek isteriz ki, zarara uğrayan araç sahiplerinin trafik sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava veya tahkim yoluna gitmeden evvel ilgili sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunması zorunludur. Sigorta şirketinin bu başvuruyu tamamen ya da kısmen reddetmesi ve/veya başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde (Trafik Sigortasında 15 gün) yazılı olarak cevaplamaması halinde hukuki yollara başvurulabilmesi mümkündür.

Bir diğer önemli husus ise kaza tarihi ile ihbar tarihi arasından mülkiyet değişimi olan araçlara ilişkin taleplerin sigorta şirketleri tarafından karşılanamayacağıdır.

4. Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araç değer kaybı, 01.06.2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları” ile tespit edilmiş kriterler çerçevesinde hesaplanmaktadır.

Hesaplamaya ilişkin birçok değişken söz konusu olmakla birlikte ortaya çıkacak kaybın, sigorta eksperlerince inceleme yapılmaksızın peşinen söylenmesi mümkün değildir. Böyle olmakla birlikte aracın 2. el piyasa değeri, üretim yılı, kilometresi, markası, modeli, hasar geçmişi ve hasarların nitelikleri, trafiğe çıkış yılı hesaplamaya etki eden en temel kriterler olarak sayılabilir. Hakim ve hakemler, sigorta eksperlerince, sayılan kriterlere dayalı yapılan hesaplamaları esas alarak bir hükme varmaktadır.

5. Araç Değer Kaybının Talep ve Tahsilinde Zamanaşımı Süresi Nedir?

Motorlu araç kazalarından doğan zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrayacaktır.

Hal böyleyken, kusursuz araç sürücüsü, aracında oluşan değer kaybının tahsili için kazanın meydana geldiği tarihten itibaren iki yıl içinde ilgili sigorta şirketine başvuru yapmalıdır.

6. Hangi haller Araç Değer Kaybı Kapsamı Dışındadır?

Öncelikle, araç değer kaybının talep edilebilmesi için, her halükarda en az iki aracın trafik kazasına karışması gerekir. Bu yönüyle, kişinin kendi aracını kendi kusuru ile bir yere çarpması halinde değer kaybı talep edilmesi mümkün değildir; nitekim araç değer kaybı, trafik kazasına karışan diğer aracın sahibinden, sürücüsünden ya da trafik sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketinden talep edilebilmektedir.

Yine trafik kazasının oluşmasında kendisine % 100 kusur atfedilen taraf, aracında oluşan değer kaybına ilişkin talep hakkına sahip değildir. Bir başka söylemle, araç değer kaybı talebinde bulunacak tarafa yüklenebilecek kusur oranı, maksimum % 50 oranında olmalıdır.

Ayrıca mini onarım ile giderilebilen basit kaporta, plastik tampon/parça onarımları, cam, radyo/teyp, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamı hasarları ile ana iskelet ve şaside hasar olmaksızın vidalı parçalarda yapılan onarım/değişim ile giderilebilen hasarlar değer kaybı teminatı kapsamı dışındadır.

Aynı yerde birden fazla hasar olması veya araç geçmişinde 3 ve daha fazla hasar olması, araç kilometresinin 165.000 km’den fazla olması hallerinde de değer kaybı alınabilmesi çok zor olmaktadır.

Aracınızda Oluşan Değer Kaybının Talebi ve Tahsiline Yönelik Tavsiyelerimiz

  • Kaza anında mutlaka kaza tutanağı düzenleyiniz ve kazanın fotoğraflarını çekiniz. Aracınız servise gittiğinde servisten onarım fotoğraflarını ve faturasını talep ediniz.
  • Değer kaybının daha kısa süre içerisinde tahsilinin sağlanması amacıyla, öncelikle Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılması lehinize olacaktır.
  • Değer kaybı talebinizin yerine getirilebilmesi için, kaza tarihi ile sigorta şirketine ihbar tarihi arasında mülkiyet değişikliği yapılmamasını öneririz.
  • Son olarak araç değer kaybınızın tahsiline ilişkin size ulaşan ya da tahsilata ilişkin belli rakamlar telaffuz ederek taahhütte bulunan kişi ve kurumlara karşı dikkatli olmanızı, bu kişi ve kurumlarla anlaşmadan evvel gerekli araştırmayı yapmanızı öneririz.