Vekaletname Bilgileri

Avukat Şevket Küçük

İstanbul Barosu – 38468

Avukat Şebnem Şeyda Küçük

İstanbul Barosu – 37024

Cevizli Mahallesi Keşan Sokak No: 3 Daire: 10 Kartal, İstanbul

Ek bilgiler için lütfen iletişime geçiniz.

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

* Özel kişiler noterde vekâletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.

** Boşanma vekâletnamesi için iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanında evli ibaresi yoksa evlilik cüzdanı gerekmektedir.

*** Şirketler adına düzenlenecek vekâletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir. Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

**** Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ya da yabancıların vekaletname için T.C. Konsolosluklarına başvurması gerekmektedir.

***** Birden çok kişinin aynı anda tek vekalet ile avukata yetki vermesi mümkündür. Şirket vekaleti hazırlanırken “kendi adına asaleten” ibaresi eklenerek hem şahıs hem de şirket tek vekalet ile avukatı yetkilendirebilir.

****** Arabuluculuk alanında faaliyette bulunulmasının istenilmesi halinde, bu yetkinin vekaletnameye açıkça yazılması gerekmektedir.