Yayınlarımız

Yabancı Uyruklu Miras Bırakanın Türkiye’deki Taşınmazlarının İktisabı ve Mirasçılık Belgesi Alınması

Yabancı uyruklu mirasbırakanın Türkiye’deki gayrimenkullerinin iktisabında neler yapılmalıdır?

Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Kira Sözleşmelerine Etkisi

Kira bedelinin uyarlanmasını ya da indirilmesini talep edebilir miyim?

Sözleşmeden Cayma Halinde Organizasyon Ücretinin İadesi

Organizasyon ücretinin iştirakçi tarafından iade alınması mümkün müdür?

6 Soruda Aracınızda Oluşan Değer Kaybının Talebi ve Tahsili

Araçta oluşan değer kaybının mahkemeye gitmeden talebi ve tahsili mümkün müdür?

Vergi Dairesi Tarafından Gönderilen Ödeme Emri ve İtiraz Yolu

Vergi dairesi tarafından gönderilen ödeme emrine itiraz hakkı nasıl ve hangi sürede kullanılabilir?

Yıllık İzin Uygulaması

Bir çalışanın yıllık izne hak kazanabilmesi için hangi koşulları yerine getirmesi gerekir?

İşverenin Engelli İş Çalıştırma Yükümlülüğü ve Uygulaması

4857 sayılı İş Kanunu uyarınca hangi işyerleri engelli işçi çalıştırma yükümlüsüdür?

Mirastan Çıkarma (Iskat)

Mirastan çıkarma (ıskat) için hangi şartlar gereklidir ve nasıl yapılır?

Ticari Sır Nedir ve Nasıl Korunur?

Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, meslekî itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimse ne talep edebilir?

10 Soruda Doğum ve Süt İzni ile Analık ve Emzirme Ödeneği

Yen doğum yapmış çalışan bir anne işyerinden hangi hakları talep edebilir?

İştirak Nafakasının Arttırılması Talebi

İştirak nafakası hangi koşullarda arttırılabilir?

Vesayet ve Vasi Atanması

VAsi atanması hangi hallerde, kimler tarafından ve nasıl talep edilebilir?

Kaşe İmzanın Geçerliliği

İmza yerine imza kaşesi kullanılması hukuka uygun mudur?

Kira Bedelinin Belirlenmesi (Kira Tespiti)

Yeni Borçlar Kanunu uyarınca konut ve çatılı işyerleri ile ilgili olarak kira bedeli nasıl belirlenir ya da artırılabilir?